لیست دسته بندی ها

تحلیل المان محدود FEA

تحلیل المان محدود FEA شبیه سازی المان محدود یا تحلیل به روش اجزای محدود یک روش کامپیوتری برای اینکه پیش بینی شود که مدل مورد بررسی چگونه به نیرو، ارتعاشات ،جریان سیال و دیگر تاثیرات فیزیکی واکنش نشان می دهد.تحلیل المان محدود به ما نشان میدهد که آ...

ساخت و تولید و ریخته گری

ساخت و تولید و ریخته گریرشته مهندسی ساخت و تولید از گرایش های مهندسی مکانیک است.مهندسی ساخت و تولید نیازمند توانایی برنامه ریزی برای تولید و ساخت ،تحقیق و توسعه ابزار آلات ،پردازش ها ،ماشین آلات و تجهیزات است بطوریکه یک محصول در انتهای فرآیند با...
ساخت و تولید و ریخته گری

ساخت و تولید و ریخته گریرشته مهندسی ساخت و تول...

تحلیل عمر و خستگی

تحلیل عمر و خستگیشکست و یا به عبارتی شکست ناشی از ترکخوردگی مسالهای است به قدمت دست ساخته های بشر که او از آن زمان تا کنون با این مساله روبرو بوده است. انسان برای مقابله با این پدیده که منجر به از بین رفتن سرمایه و جانش می شود تا کنون تلاشها و مط...
تحلیل عمر و خستگی

تحلیل عمر و خستگیشکست و یا به عبارتی شکست ناشی...

طراحی و مدلسازی هندسه

طراحی و مدلسازی هندسه جزو جدایی ناپذیر از پازل حل مسائل مهندسی میباشد.در مهندسی مکانیک هندسه عضو نقش ثابت را در همه ماسئل ایفا میکند.زمانی که هندسه به درستی طراحی میشود در حل پروژه ها با خطا های کمتری مواجه میشویم و مهندس طراحی نگرانی بابت هندسه نخوا...

تحلیل دینامیکی

دینامیک معکوس فرایند محاسبه پارامترهای جنبشی (نیروها و گشتاورها) از طریق پارامترهای اندازه گیری شده سینماتیکی(موقعیت ها، سرعت ها وشتاب ها) می باشد. در بعضی مواقع خود اطلاعات جنبشی اندازه گیری شده نیز مورد استفاده قرار میگیرند. این فرایند با دینامیک پ...
تحلیل دینامیکی

دینامیک معکوس فرایند محاسبه پارامترهای جنبشی (نیرو...

کدنویسی

پردازش تصویر یک ابزار مهندسی مهم است که می تواند در دامنه مکانیکی مورد استفاده قرار بگیرد.1- روشهای اینترفرومتریک برای محاسبه جریان سیال و انتقال حرارت: در اینجا پارامترهای جریان با استفاده از اینترفرونها نشان داده شده است که باید با استفاده از ب...

پروژه های ما را بیشتر بشناسید