قوانین و مقررات پروژه سازان  • 1. تمامی فعالیت های پروژه سازان بر اساس قوانین جمهوری اسلامی می باشد
  • 2. متنی که در هنگام ثبت سفارش کاربر پر می کند به منزله ی قرارداد می باشد.
  • 3. پروژه سازان موظف است در مدت زمانی که کاربر تعریف می کند پروژه را تحویل دهد، در صورت تاخیر ، کاربر می تواند فسخ قرارداد کند و پروژه سازان باید در کمتر از 48 ساعت کاری وجه دریافتی را به کاربر برگرداند.
  • 4. در صورتی که کاربر بخواهد فسخ قرارداد کند پروژه سازان پس از کسر مبلغ قسمت های انجام شده، مابقی پول را در کمتر از 24 ساعت کاری به کاربر باز خواهد گرداند.
  • 5. تمامی پروژه های انجام شده در پروژه سازان تا 72 ساعت پس از تحویل به کاربر اعتبار دارد، به این معنی که در صورت وجود هرگونه مشکلی در پروژه ی انجام شده،کاربر تا 72 ساعت پس از تحویل حق اعتراض دارد. و تمامی اشکالات به صورت رایگان و در کمترین زمان ممکن برطرف خواهد شد.
  • 6. برای انتقال وجه با روش کارت به کارت، هزینه ی انتقال برعهده ی کاربر می باشد.