پروژه اجزای محدود غیرخطی دیوار برشی با نرم افزار abaqus

پروژه اجزای محدود غیرخطی دیوار برشی با نرم افزار abaqus

پروژه اجزای محدود غیرخطی دیوار برشی با نرم افزار abaqus

امروزه با گسترش روز افزون شریانهای ارتباطی به عنوان یکی از پایههای اصلی توسعه پایدار، توجه به ابنیه فنی بکار رفته در آنها بیش از پیش اهمیت یافته است. در این مبحث دیوارهای حایل نیز به عنوان بخش جدایی ناپذیر راهها و پلها و دیگر ابنیه فنی، استثنا نبوده است.

دیواره حایل طرهای نوعی دیوار حایل میباشد که دارای پایه بوده و به علت ساخته شدن از بتن مسلح، ساخت آن با مصالح کمتری امکان پذیر است. ساخت این نوع دیوار امروزه به علت اقتصادی بودن و داشتن ایمنی بالا رواج روزافزون یافته است. در راستای طراحی یک دیوار حایل ایمن و اقتصادی، داشتن درک صحیحی از فشار جانبی خاک، بسیار حیاتی میباشد. تئوری فشار خاک محرک و مقاوم رانگین حالت تنش در یک توده خاک نیمه محدود را که بر اثر فشار یا اتساع از حالت الاستیک به تعادل پلاستیک رسیده است، تعیین میکند. سطح گسیختگی در این تئوری صفحهای فرض شده که زاویه آن نسبت به افق قابل محاسبه است معیار گسیختگی مورد استفاده در این روش توسط رابطه مقاومت برشی مور کولمب تعریف میشود. در این روش علی رغم توجه به چسبندگی خاک، به اصطکاک بین خاک و دیوار توجه ای نشده است.

از آنجایی که فشارهای واقعی وارده بر دیوارهای حایل به اندرکنش میان دیوار خاک بستگی دارد، منطقی به نظر میرسد که این فشارها را از روشهای تنش تغییر شکل با استفاده از محاسبات دقیقتری نظیر اجزای محدود محاسبه نمود. همانطور که نتایج این پروژه نشان میدهد، روش عددی با استفاده از فرمولبندی اجزای محدود که فاقد فرضیات موجود در روشهای کلاسیک میباشد، میتواند به طرز واقعیتری فشار وارد بر دیوار را محاسبه نموده و علاوه بر آن جابجایی ها را نیز محاسبه نماید. لازم به ذکر است، دقت تحلیل تنش - تغییر شکل به روش اجزای محدود کاملا متأثر از مدلسازی دقیق شرایط واقعی محل میباشد و یک روش تحلیل مناسب باید قادر باشد تا رفتار تنش-کرنش خاک(که غیر خطی است)، جسم دیوار (که معمولا خطی است)، رفتار تنش-جابجایی سطح مشترک خاک دیوار و مراحل ساخت و خاکریزی پشت دیوار را به خوبی بیان کند.

برای سفارش پروژه اجزای محدود غیرخطی دیوار برشی با نرم افزار abaqus با شماره ۰۹۱۵۸۸۲۰۱۸۹ تماس حاصل فرمائید و یا درخواست خود را به ایمیل projesazan@gmail.com ارسال فرمائید.

نظرات

نظری وجود ندارد.

    امکان نظر برای شما وجود ندارد

    شما باید ابتدا وارد شوید.

    ورود